Vår story

Varför ett nätverk?

Tanken om ett nätverk började växa fram under en resa till Italien sommaren 2018. I Italien fanns tid för reflektion och vi kom fram till att det är många moment som ska hinnas med i livet. Vi har tidigare varit med i nätverk men saknat tydliga forum för samtal med de andra medlemmarna. Med Femme Network vill vi skapa en kontaktyta för driftiga kvinnor att träffas och utbyta energi samt erfarenheter.

Vi brinner för att utvecklas och söker själva ständigt kunskap för att kunna göra bra ifrån oss i våra yrken men också på hemmaplan, oavsett om det är som mamma eller förvaltning av våra pengar. Vi vill nu skapa ett nätverk där vi kan kombinera mötet mellan driftiga kvinnor och kunskapsutbyte med fokus på Arbetsliv, Ekonomi och Livsstil.

Driftigt Nätverk med Ny Kvinnlig Touch

Vad gör nätverket unikt?

Vår ambition är att stärka driftiga kvinnor i deras drömmar, mål och visioner. Som medlem i Femme Network får driftiga kvinnor möjlighet till unika kunskapsutbyten, konkreta verktyg som är användbara både i arbetsliv och privatliv samtidigt som värdefulla kontakter kan knytas.

För oss är medlemmarna kärnan, och nätverket är ramen. Vi vill skapa utrymme för våra medlemmar att ventilera sina tankar och behov. Vi vill inspirera till nya idéer och infallsvinklar. I Femme Network är medlemmarna i fokus, det är med deras önskemål vi sätter agendan och det är med deras engagemang vi får en interaktion. Vi ska tillsammans inspirera och inspireras, det är tillsammans som vi skapar både värde och innehåll.

Femme Network fokuserar på tre områden: Arbetsliv, Livsstil och Ekonomi. Dessa områden ser vi driftiga kvinnor balanserar varje dag och det är vår övertygelse att det finns ett stort behov att lära sig och utveckla sin förmåga att balansera dessa områden, likaväl som att förbättra sin situation och kunskap inom varje enskilt ämnesområde. Med vårt unika koncept av workshops, utefter medlemmarnas önskemål, kombinerat med inspirerande talare ger vi konkret mervärde till våra medlemmar.

Vi vill återigen lyfta de driftiga kvinnor som är medlemmar och utgör kärnan i vårt nätverk. Genom de satta ramarna har vi valt att formalisera processen och ge tydliga verktyg, men det är tillsammans som vi skapar värdet och innehållet.

Nyfiken - kom på ett event!